Pages

Mjerenje gospodarske aktivnosti
Mjerenje gospodarske aktivnosti
Ivana Simoni
U ovom završnom radu istražuju se determinante gospodarske aktivnosti jedne zemlje, te njihovo kretanje u odnosu na zemlje u okruženju. Poseban naglasak je na najvažnijem makroekonomskom pokazatelju razvoja, a to je bruto domaći proizvod. Cilj svake ekonomije je postizanje kontinuiranog ekonomskog rasta. Zbog toga je važno shvatiti važnost bruto domaćeg proizvoda. Uvjeti poslovanja nikad ne miruju i samim time vrlo lako nakon razdoblja prosperiteta i napretka može uslijediti kriza....
Mjerenje i digitalna obrada procesnih veličina
Mjerenje i digitalna obrada procesnih veličina
Luka Marić
Ovaj rad opisuje osjetila i mjerne pretvornike temperature i tlaka. Opisan je način prijenosa mjernih signala i navedene su karakteristike mjernih pretvornika. Opisana su načela rada osjetila i mjernih pretvornika te su prikazani njihovi glavni dijelovi. Kako je komunikacija između procesne opreme važna, opisan je protokol HART koji se koristi za komunikaciju između mjernih pretvornika i sustava za upravljanje. Također su opisani hardver i softver suvremenih sustava za...
Mjerenje radnih performansi
Mjerenje radnih performansi
Matea Herceg
Praćenje radnih performansi i uspješnosti je vrlo važno za poduzeće i njegovo obavljanje osnovne djelatnosti općenito. Stoga će se u ovom radu kroz pet cjelina nastojati definirati radne performanse i ukazati na njihov značaj na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d. U prvom i drugom dijelu rada će se predstaviti upravljanje ljudskim resursima, poduka i razvoj ljudskih resursa kao i standardi i programi podučavanja s posebnim osvrtom na kulturalnu asimilaciju kod rada u inozemstvu....
Mjerenje razdiobe elektromagnetskog polja u automobilu
Mjerenje razdiobe elektromagnetskog polja u automobilu
Dejan Škero
Cilj ovog rada je ukazati na prisutnost elektromagnetskih polja u okolini i njihovog utjecaja nazdravlje ljudi. Prikazane su osnove teorije elektromagnetizma i rasprostiranja elektromagnetskih valova. Pokazan je mehanizam utjecaja električnih i magnetskih polja na tkiva u opseg u radio frekvencija. Fokus rada je prikaz raspodjele elektromagnetskog polja u električnokompleksnoj strukturi unutrašnjosti automobila. Kao ilustracija provedeno je mjerenje snage elektromagnetskog polja unutar...
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 - neugodni američki gost
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 - neugodni američki gost
Stela Karović
Alohtone vrste su oni organizmi koji se ne nalaze na svom prirodnom staništu nego su doneseni namjerno ili slučajno na neko novo područje. Imaju veliki utjecaj na bioraznolikost, ekosustave, gospodarstvo te zdravlje ljudi. Najčešći vektori širenja akvatičnih alohtonih organizama su brodski promet i akvakultura. Mnemiopsis leidyi, je rebraš koji je došao balastnim vodama američkih brodova u euroazijska mora u kojima se nastanio i uzrokovao velike ekološke i ekonomske štete....
Mobilni marketing u internetskom poslovanju
Mobilni marketing u internetskom poslovanju
Zdenka Nižić
Završni rad prikazuje razvoj mobilnih uređaja koji zajedno s internetskom tehnologijom determinira uvjete današnjeg poslovanja. Predmet istraživanja je mobilni marketing, njegovi pojavni oblici, te načini i mogućnosti implementacije svih potrebnih alata za internetsko poslovanje na konkretnom primjeru poduzeća. Poseban naglasak stavljen je na internetsko poslovanje, te prikazani najčešći načini upotrebe alata mobilnog marketinga. Mobilni marketing neizbježan je segment u...
Modaliteti  i izazovi strateškom povezivanju subjekata turističkog posredovanja
Modaliteti i izazovi strateškom povezivanju subjekata turističkog posredovanja
Nino Butigan
Pojava i razvoj informacijskih tehnologija uvelike je olakšala samo djelovanje turoperatora na turističkom tržištu. Glavna funkcija turoperatora na tržištu je organizatorska, što znači da je on kreator i organizator ponude, a prodaju svojih usluga vrši koristeći posrednike (turističke agencije) koji izravno prodaju svoje usluge klijentima i ne snose rizik za neprodane kapacitete, dok turoperator snosi rizik. U pravilu turoperator nema izravan kontakt s klijentima, i njegova sama...
Modeli strateškog povezivanja posrednika u turizmu
Modeli strateškog povezivanja posrednika u turizmu
Nino Butigan
Rad ne sadrži sažetak.
Modeli upravljanja luka i financiranje lučke gradnje
Modeli upravljanja luka i financiranje lučke gradnje
Mato Buconić
U cjelokupnom radu razmatraju se naĉini razvoja morskih luka, na globalnoj razini i nacionalnoj razini. Cilj ovog rada je pobliţe objasniti definiciju i podjelu morskih luka, potom prikazati politiku upravljanja lukama u današnje vrijeme te na kraju navesti naĉine razvoja morskih luka, kao i naĉine financiranja njihova razvoja.
Modeli upravljanja zalihama
Modeli upravljanja zalihama
Marko Tolj
Upravljanje zalihama jedan je od najvažnijih pojmova operacijskog menadžmenta s kojim se poduzeće svakodnevno susreće. Zalihe su neophodne za poslovanje poduzeća, pa je tako vrlo važna i njihova evidencija. Kada se kaže evidencija to podrazumijeva praćenje zaliha od ulaska u poduzeće do trenutka njihova postojanja kao imovine poduzeća. Neadekvatno postupanje sa zalihama može proizvesti zastoj u proizvodnji i oštećenje zaliha zbog predugog skladištenja. Kako bi se izbjegli takvi...
Modeli za propagaciju radijskih signala u urbanoj sredini
Modeli za propagaciju radijskih signala u urbanoj sredini
Matej Kajinić
U ovom radu su opisani elektromagnetski valovi sa svojim elementima i karakteristikama, prostiranje EM valova iznad različitih tipova terena te su obrađeni najpoznatiji empirijski propagacijski modeli. Uspoređivani su rezultati za modele COST231-Hata, Ericsson i ITM ( Longley and Rice ). Zbog velikih razlika u dobivenim rezultatima pokrivenosti područja, nismo išli u dublju usporedbu no smatramo da za konfiguraciju terena u primorskim sredinama, u kakvu spada i Dubrovnik, najbolje...
Modeliranje i upravljanje mjernom i otpremnom linijom terminala za skladištenje i manipulaciju naftnih derivata
Modeliranje i upravljanje mjernom i otpremnom linijom terminala za skladištenje i manipulaciju naftnih derivata
Marko Oršulić
U ovom diplomskom radu opisan je naĉin upravljanja mjernom linijom za ukrcaj naftnih derivata koja je sastavni dio svih modernih terminala. Mjerna linija za ukrcaj naftnih derivata je modelirana u Simulink/Simscape programu, kao i upravljaĉki algoritmi. Nastojanja da se osigura što kvalitetnija usluga manipulacije robom (naftnim derivatima) kao i što preciznije mjerenje koliĉine otpremljene robe, na postrojenju s ovom namjenom, ugraĊuje se cjevovodna armatura sa procesnom i mjernom...

Pages