Pages

Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Marin Šutalo
Istraživanja Međunarodne gospodarske komore tijekom dvadesetih godina 20. st. rezultirale su objavama dviju studija o primjeni trgovačkih termina u različitim državama. Studije su ukazale na razlike u interpretaciji trgovačkih termina u različitim državama. 1936. međunarodna trgovačka komora iz navedenih razloga objavljuje prvu verziju Incotermsa. Osnovni cilj i svrha Incotermsa je osigurati prodavateljima i kupcima primjereno reguliranje pravnih i ekonomskih odnosa u trenutku...
Trgovačka društva kapitala
Trgovačka društva kapitala
Marinela Kramar
Društvo kapitala je jedan od dva temeljna tipa trgovačkog društva. Društvo kapitala osniva jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba tako da povezivajući ili udružujući uloge formiraju kapital društva. Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital. To je društvo u kojem je u prvom planu njegov kapital, a ne individualnost članova. Bit takvog društva je u udruživanju kapitala, a ne osoba. Redovito u takav oblik društva članovi unose samo dio imovine, nisu zaposleni...
Trgovinska politika u EU
Trgovinska politika u EU
Helena Pandža
Trgovinska politika predstavlja jednu od temeljnih politika Europske unije koja uređuje bilateralne odnose Unije s drugim zemljama i multilateralnim organizacijama. Osnovna namjera trgovinske politike određena je Ugovorom o Europskoj zajednici, a obuhvaća razvoj globalne trgovine, vremensko otklanjanje ograničenja međunarodnoj trgovini te minimiziranje carinskih ograničenja. U primarne instrumente provedbe trgovinske politike Europske unije ulaze: zajednička vanjska carina,...
Trgovinski poslovni procesi
Trgovinski poslovni procesi
Karmen Moretić
Predmet istraživanja završnog rada je analiza glavnih poslovnih procesa u trgovinskom poduzeću. Tipični trgovinski poslovni procesi su: nabava, skladištenje i prodaja. Nabava se smatra najvažnijim trgovinskim poslovnim procesom jer se nalazi na početku poslovnog procesa. Ona je preduvjet ostvarenja prodaje. Osnovni zadatak skladištenja jest snabdijevanje i očuvanje kvalitete i kvantitete robe. Ono je važno jer nastoji ublažiti i izjednačiti vremenske, količinske i strukturne...
Tržišne strukture
Tržišne strukture
Ljiljana Ćališ
Problem istraživanja ovog rada je utvrditi tržišne strukture i njihova obilježja. Tržišna struktura pokazuje okolnosti te uvjete pod kojima se neko dobro prodaje i kupuje na tržištu. Ovisno o različitim kriterijima može se razlikovati više ili manje tržišnih stanja. P.A. Samuelson, polazeći od tri osnovna kriterija (broj sudionika, diferenciranost proizvoda, utjecaj na cijenu) i dva pomoćna pokazatelja (metode prodaje - marketing i dio gospodarstva u kojem prevladava),...
Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Ivan Lučić
Tržište u najkraćem i najužem smislu možemo definirati kao sveukupnost odnosa ponude i potražnje. Prilikom razmjene dobara i usluga može se u svim tržišnim strukturama izmjeriti „korist“ te iste razmjene, koja se definira kao ekonomsko blagostanje. Ekonomsko blagostanje prikazuje koliko je spreman kupac platiti neko dobro na tržištu, a da ne ostane bez njega, ili do koje je razine prodavač spreman spustiti cijenu nekog proizvoda kako bi prodao dobro ili uslugu. U uvjetima...
Tržište i trendovi cruisinga
Tržište i trendovi cruisinga
Roberto Ugrina
Cruising kao jedan od vodećih svjetskih turističkih segmenata se sve više razvija, što se očituje na samom cruising tržištu. Sve veći broj putničkih brodova , kao i njihov kapacitet pokazuje uzlazni trend jačanja i širenja kružnih putovanja. Najveću ulogu u cruising industriji otpada na sjevernoamerički kontinent, gdje se ujedno nalaze i najveće brodske kompanije. Nakon Sjeverne Amerike dolazi Europa, dok ostatak svijeta postaje konkurentan u ovoj industriji.
Turistička destinacija - razvoj i prostorna dimenzija temeljne marketinške jedinice
Turistička destinacija - razvoj i prostorna dimenzija temeljne marketinške jedinice
Amar Omerčahić
Tema ovoga rada je objasniti osnovne pojmove koji su vezani za turističku destinaciju i kako se ona prilagođava današnjim trendovima i prilikama u kojima se nalazi. Na temelju prikupljene literature raznih autora i teoretičara objašnjava se trenutno stanje u kojem se destinacija nalazi i koji su načini da se poboljša njezin razvoj. U prvom dijelu rada uvodi se u neke osnovne pojmove tematike koja se obrađuje. Pod pojmom turistička destinacija treba razumjeti prostor koji svoj...
Turistička potrošnja i ekonomski učinci turizma
Turistička potrošnja i ekonomski učinci turizma
Monika Galić
Turizam kao suvremena pojava zbog svog globalizacijskog karaktera prisutan je diljem svijeta. Sve više ljudi postaje dio turističke potražnje, kao i turističke ponude. Upravo je masovnost glavno obilježje turizma 20. st. U posljednje vrijeme dolazi do zasićenja masovnim turizmom i okretanja ka posebnim oblicima turizma. Zdravstveni, kulturni, sportski, nautički i poslovni turizam neki su od najznačajnijih posebnih vrsta turizma. Učinci turizma mogu poprimiti velike razmjere, a...
Turistički razvoj u gradovima pod zaštitom UNESCO-a
Turistički razvoj u gradovima pod zaštitom UNESCO-a
Angelina Šijaković
Ovim radom analizirano je znaĉenje agencije Ujedinjenih naroda UNESCO te vaţnost njene zaštite. Prikazani su kriteriji potrebni za upis na popis UNESCO-ve zaštićene svjetske baštine. Republika Hrvatska na popisu zaštićene svjetske baštine ima 10 lokacija. Poseban osvrt daje se razvoju turizma u tri grada ĉiji se dijelovi nalaze na UNESCO-vom popisu zaštićene svjetske baštine. Stara gradska jezgra Dubrovnika je na popis UNESCO-ve svjetske baštine upisana 1979. Od tada cijeli...
Turizam na Opatijskoj rivijeri do Prvog svjetskog rata
Turizam na Opatijskoj rivijeri do Prvog svjetskog rata
Dario Dišipulo
U radu su temeljem relevantne literature i dostupnih izvora istraženi turistički počeci na Opatijskoj rivijeri do početka Prvog svjetskog rata. Od malog ribarskog mjesta sredinom 19. stoljeća na kraju tog istog, Opatija se razvila u elitnu turističku destinaciju. To zdravstveno i kupališno središte, postalo je mondeno okupljalište koje je privlačilo posjetitelje iz unutrašnjosti Austro-Ugarske Monarhije. Prikazan je razvoj turizma na prostoru Opatijske rivijere koja se pod...
Turizam u Dubrovniku tijekom velike ekonomske krize (1929-1933)
Turizam u Dubrovniku tijekom velike ekonomske krize (1929-1933)
Antonia Grmoja
U radu je temeljem relevantne literature i dostupnih izvora istražen razvoj turizma u Dubrovniku tijekom Velike ekonomske krize (1929. – 1933.). Ekonomska kriza snažno je utjecala na gospodarstvo Kraljevine Jugoslavije. Analiziran je njen učinak na turizam grada Dubrovnika i njegove bliže okolice.

Pages