Pages

Upotreba tehnologije pri pružanju usluga u hotelijerstvu
Upotreba tehnologije pri pružanju usluga u hotelijerstvu
Elena Matana
U radu se raspravlja o važnosti tehnologije u hotelskim poduzećima, odnosno njezinoj primjeni. Da bi se navedena tema što detaljnije analizirala, u prvom dijelu rada stavlja se naglasak na povijest razvoja tehnologije. Istaknute su najznačanije tehnološke inovacije koje su ostavile trag na turizam, a samim time i na poslovanje hotelskih poduzeća. Slijedom toga, obrađuje se pojam turizma te počeci hotelijerstva. Također se govori o hotelu i njegovim uslugama, a srž navedene teme...
Upotreba vode u konzervaciji i restauraciji papira
Upotreba vode u konzervaciji i restauraciji papira
Andrea Vlaisavljević
Ovaj diplomski rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio rada odnosi se na upotrebu vode i vodenih otopina u procesima konzervacije-restauracije papira. Navedeni su i ukratko opisani konzervatorsko-restauratorski postupci pri kojima se koristi voda i/ili njene otopine. Fokus je na postupcima koji se najčešće prakticiraju u struci. Drugi dio diplomskog rada odnosi se na dokumentaciju tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova izvedenih na seriji od dvanaest grafika Branka Vujanovića...
Upravljanje električnom propulzijom
Upravljanje električnom propulzijom
Josip Obradović
Rad ne sadrži sažetak.
Upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji
Upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji
Iva Bilopavlović
Predmet ovog rada je upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji. Svrha rada je pojasniti kategorije proizvoda, značaj i postupak upravljanja kategorijama proizvoda u maloprodaji, te upravljanje kategorijama proizvoda od proizvođača do konačnih kupaca jer svaka poslovna aktivnost u poduzeću treba biti usmjerena na poboljšanje odnosa s kupcima te na poboljšanje poslovanja. Šire shvaćanje maloprodaje uključuje sve one aktivnosti koje obuhvaćaju neposrednu prodaju dobara ili...
Upravljanje kvalitetom i optimizacija procesa u  poduzeću Maestral d.d.
Upravljanje kvalitetom i optimizacija procesa u poduzeću Maestral d.d.
Tea Perković
U radu se obrađuje upravljanje kvalitetom i optimizacija poslovnih procesa u hotelima Maestral. Potreba za odabirom navedene teme proizašla je iz ĉinjenice da su zaoštrenom konkurentskom okruženju raste potreba za sustavnim upravljanjem kvalitetom koje podrazumijeva i procesnu orijentaciju jer se na taj način osigurava orijentacija ka kontinuiranom poboljšanju i poslovnoj izvrsnosti te učinkovito zadovoljavanje zahtjeva korisnika. Rezultati istraživanja pokazuju da su poslovni...
Upravljanje kvalitetom i sigurnošću prehrane u restoranima
Upravljanje kvalitetom i sigurnošću prehrane u restoranima
Zorica Šebalj
Restorani su u današnje doba postali neizbježna stavka u životu pojedinca. Bilo u društvu ili sam, ne postoji osoba koja nije barem jednom posjetila ovu instituciju. Iz ovog razloga kvaliteta i sigurnost prehrane u restoranima postaju neizmjerno važne. Kvaliteta je ključni čimbenik kojim se osigurava zadovoljstvo gosta dok se s osiguranjem sigurne i zdrave hrane osigurava opstanak restorana i uvelike smanjuje mogućnost propusta u poslovanju istoga. Rezultati istraživanja provedenog...
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Paula Lucić
U radu se istražuju marketinške aktivnosti poduzeća Blitz-Cinestar d.o.o. kako bi se utvrdili tržišni segmenti prema kojima su usmjereni, uspješnost ostvarivanja dugoročnih odnosa sa posjetiteljima te konkurentske prednosti poduzeća. Kako bi se došlo do potrebnih zaključaka, analiziran je marketinški miks poduzeća, načini segmentacije, pozicioniranja i povezivanja sa posjetiteljima te strategije marketinga koje poduzeće Blitz-Cinestar koristi kako bi se istaklo među...
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Vilim Čebulc
Marka se odnosi na skup svih očekivanja, misli, razmišljanja, saznanja i osjećaja koje potrošači imaju o određenom proizvodu, usluzi, državi, gradu ili regiji. Najčešće se doživljava putem zaštićenog naziva ili znaka, koji su dodijeljeni određenoj kompaniji, proizvodu, usluzi itd. Osim što naglašava posebne značajke proizvoda, marka smanjuje rizik prilikom procjene proizvoda jer pruža garanciju kvalitete, podrijetla i performansi. Upravljanje markom je koncept koji...
Upravljanje markom na primjeru kompanije Kraš
Upravljanje markom na primjeru kompanije Kraš
Lora Gašpar
U današnjem marketingu, marka predstavlja onaj dio putem kojeg se ogleda poslovanje određene kompanije. U ovom diplomskom radu prikazati će se kako kompanija Kraš d.d., koja predstavlja vodeću prehrambenu industriju u Hrvatskoj, upravlja svojom markom, odnosno jednim od svojih najpoznatijih brendova, Dorina čokoladom. Nadalje, u istraživačkom dijelu rada se metodom ispitivanja uz pomoć anketnog upitnika došlo do zaključka vezanih za upravljanje markom kompanije Kraš d.d....
Upravljanje markom u bankarskom sektoru RH: Primjer banke Privredna banka Zagreb
Upravljanje markom u bankarskom sektoru RH: Primjer banke Privredna banka Zagreb
Elena Matana
U radu se raspravlja o važnosti koncepta upravljanja markom, posebice u bankarskom sektoru. Da bi se glavna problematika što detaljnije analizirala i objasnila, u prvom teorijskom dijelu rada stavlja se naglasak na povijest označivanja markom. Ističe se pojam marke i različiti pristupi definiranju marke te njena važnost za tvrtke i klijente. Slijedom toga, obrađuje se identitet marke te njezina tržišna i financijska vrijednost. Analizira se svaki element identiteta marke...
Upravljanje markom u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Upravljanje markom u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Dragan Pavlović
U radu je analiziran proces upravljanja markom na primjeru elektroenergetskog sektora Republike Hrvatske. Obrađen je sam pojam i nastanak marke (branda), te je definirano što marka predstavlja u procesu pozicioniranja tvrtki u području proizvoda i usluga. Također su obrađeni i načini mjerenja vrijednosti marke. Kako je tržište električne energije u Hrvatskoj otvoreno tek 2008. godine upravljanje markom u ovom sektoru novijeg je datuma. Elektroenergetski sektor je godinama bio...
Upravljanje markom u online okruženju
Upravljanje markom u online okruženju
Dajana Vučićević
Upravljanje markom je složen proces koji zahtjeva kontinuirani angažman u svrhu povećanja vrijednosti marke, stvaranja pozitivnog i prepoznatljivog imidža marke u javnosti, oblikovanja odgovarajućih marketinških aktivnosti te praćenja promjenjivih potreba potencijalnih potrošača. Kako bi na što bolji način odgovorila na očekivanja potrošača, za marku je neophodno prilagođavanje novonastalim tržišnim i tehnološkim uvjetima. Upravo je tehnološki progres važna sastavnica...

Pages